O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

"r.

IP)

DIARIO no GOVERNO.

(ie ti> d?» sifnirt t) af «IÍMI-IN» d»;.i*iir * I f,n >,« & »rn. *, r^ ,* .,., t » - .,

, . ^ "in»"lt»HJJI*^lf.tltiltin.ºl 9il>iT u i, f" I * f I 4 1 St f "f "* r-t--*jis."f-i i _!

: J. rjtt-.MHfo se livrr jnl,/iuu pwr mu ... ...-

L? *! *i f ^! 1 - ^ r "

vido, n, idiji^itir-bp *>. Stlf.i (n*-!(i", K- l^i r-1-, Duiil»1 I.rifà". i- < \i-i~Ihi» M^llo I

*a«* DI» t-::u -^f» a-ftft roSfHti*t u I: 2." (pintiriu >i H-ç^i^f um

ft

lemj>o era qut* SP* prn.-ru a «-mli-Ki-i ro-t-ii-i -!-io ii p.rt^ c^uili»t«irtt!,i, M- I r

PUI ui/n fll>i-,tr f^llfl «!(l Ui:!ii-

^"!!!!.! In 1 l .ºU l, fi! .If>

i, imo f i!M}."ii:ut«» jnfi»*iii « i-» .« -ru>. r *» r> Hi|ito fnf»rnj,l!» n<_ ii='ii' i.='i.' jtjfjihal='jtjfjihal' mt='mt' iifiii='iifiii' i='i' _.='_.' _1='_1' th='th' ti='ti' _-.ifi.i='_-.ifi.i' s-='s-' li.iv='li.iv' ili-n='ili-n'>io r|-rfin pç,! a «jctT.iÇtiM: t." tjniiir! » »» «-v.- u,t-i.«lid MU itiillitju-U d<_ f='f' íj.h='íj.h'>Ar.i B &n«in II i-m rrei-in, a iiui do s*« sui-li.ir à ra«*BfMi f^TH-5"n».

i», iih r«t. O io» .«{"hf r r;!j;it-;ii>», p d «].

i» im «UtLp» c.n nunca t"»-

_-*U* CK-vl &, e rlii KMi!t.i. l". .1,1 ^rj ÍCsIpFJ ir ii»l i*»i»!ii i!i« fi-i . }f V^rl. IS" Ki« 1 f-i.l Mf*l -nl I ÍHi J.r^HÍ.-UÍO «l»

Iriluuinf f!- jn-h^.i:

/ ^inmi.-.r irt^ n", ri- i"ii um i.\f» p-n É U il<_-imifli p='p' _1='_1' ufliijtn-='ufliijtn-' tiuhi='tiuhi' ip='ip' ihi='ihi' efii='efii' _='_' n-='n-'>

.- .»« lii-l,ri*f»»"i rivil primeira ifi»fjn«"a .! i.i f*««:i,

i» M|, I it.ihilllti^.t* p if.i

y.8 {"otirtvfvr no I qvl

«-n;tir «" p1 TI,( r;i!-« i

*^ i,!

»,

s*1 JH-

("r

HmVj livrr »».! fjHilidiidt li«em;^ |mra rd-n. itHiiinur.if.iru nntr^diiiififnfnti* aos prc-«*> da* rr^pvt-li^.-n» Kfhi.no, » fsirã .TI»

rlf d;r«i|t» ds- -prinir rn iiistufii".! da rutu-

, ".º A* fiHafjiV? e ju,xrs f!«; j»rur.rira in-iii BÍO p^fi^^i» dr-i^itr do arfmsriir M adv*»-rr fpfi* jrfira Uy.i tiviT.flii-iin «»-)tidii littuya,

§, 3,* A npnimni-i da* p*_—nr i*o7_d. liv. l/, tif. 4n.B. o. -i.1.º, « liv. .º?." Itt.. f^.º, eserplf» «>« juizas nu rvrrifio df en,is ne-., II prnliiiiido ej!xojiifr tf-min a lia!ii!itn-*? ÍH-a ]-+>r etiti iiitrdo d*M iar.ida

idiOfnl p.f sb«IcTI* t,r

pn

\ri. "f*," Da* dtf«T^

ra

- HJ-.

e j«-

lòi" jhi» *pfT*fõ ^fi* M*fiiffjr-fi tjOH f M, J-Miili.ir ft!

r*]-. S" ii: t^Mi;itif, *«H innl:.t p*-lM Ti., .-

|ari^.Si( f>-tf JU?. IÍ.º p, 1.1.-MT.i i" 8 «M . , i!=» lii -»

d,,ir.; .!!..v: .,-,-M „.„ - ...MI,-,-..: r,!,

j,, ., j,,,.,.|| 1 i,.- (t,l I 1 . t 5.

>, l." (i J-UK- .» i: f.i i".r .º- - r s >

"i»l»rc iMr- pmjiHfiH, frvtl»-!*i.-< t « f.r cd««r r "i-jj l* -tu. t

iim.i rwfltttJv-,,ir»( f|t/? f.n-H? -r i.i ptit i!i-rH-»d.3 I M - "i n? <_- p='p' _-='_-'>

1(1 d" H-ililtipt ?>,if,im pr i1, i, i1 . |r,iv- *»... r i,- j-,.1 I »; J

i{h** f.ir-«i»i ifHMivnrr., r%irm> st*f!-.

: i«»-U « *1.4 * 4! s, t-,j,.

1 1 J! .! » ,. .«.l, Cl |l.", .

s ui 1Un fui «l » «!.º(. . Uiv «n-.f MS!*-> ti.li-i- -i» < s

f i i rdnii^ ri" J( "t lri"»i^! j^-.iiii.iti-

f t(ld lilf tif f4 t . j (i 5t fJMf .f -Jfn f j f 1 fl-i|.l i;l{- «I;"i dtt.1 .iia\;- ) 1 .ºi*i i>! s -,- i- FsftM. i ..Mt

-, ., . f,^., ii - ..

5 R,"1-.- .; -_ . - -.. - .-

1 - i - - i" t .

r*

! r» 11 I i 9 I s IV i f, 1 « rHi, i*.º t 11 1 . r; 11 I ir- ( I Í * Í

(

Hfiru» i.ºui V.siiiO i- M-itn. (,i!,n |(» j,. «.j i.jji tt> -nlifH fi pin^-flil f-Mjl^f «!"lHfÍit p4-» 1 MilM-lll )fn

fin-irlf l.filiiM. e »!s-, - .{u- .,,« -j-riut ri l, t d«"s-Iriiu iL> "f. f-M fr m» ( \in.,iii.» f Sii-ii.t. M1r

a V

I Io fjiir ^ di

i.ntl.i <_ tu='tu' i-='i-' _1i='_1i' ptfiy-fi='ptfiy-fi'>-tM.i-p,.K* . -s! lii id-» j-*1-

t imptfhiu, ni1-lr-.j.ºn ijfi" fi>i,!i MI -!r Si-, I .1» h", r *U" rd«-uM*i i>Hti alij I (!(! aFir.cf II " i

rto

.º d"

ttni IrililHid, d-> «|i!P ^;if»-M»,4.» tt u i- j --prnpiii1, II ipi.il dl l.i ic.ihiMi-.tr a M*1 * tjh» ij~-t,t fs-t jbidei.-idd rm i"):?»,.!. lt?. r.fi/.c.1- fjii..-olmTv.-ir^H.^ pFP ii^i-t.itMr.ir i, u f. > >> -IM T d«" ^ 1 " inliMii« iu» rtrfi^n ] ^.º».n da 4 ii « s j"i-ii t- j! --t,nu j... < f - inuiln mui-, ripjf^ra-atrif Hif i-.!«ti.«; I"!« ÍM filai do iji.M1 JJ-H htpi.-ii j i-»p - >" J C1 .; emrinair.kr -li pr»rji.i «>:n .-\ M " *TU uma VfrdiiJfira u.!.tiT

nJn f]1

I i

i* *. I! ,1 , f \

1 -r 1 _ - -, < t,..,.. »,, 1 . I

; I - .. \ -;-*, „ . t -,t -,

< X t; j t- I Ê;? r r <_3 p='p' _-i='_-i'>

II, . I,., »-»,. -.i».,. -;-

f. .. C ..:,.º-.,.!,,, .;.„,.º, .

I

.J . i - - v . ri!

.-...-- r,-. r . -r,* . ..:, » » » i I, .,

«i -,{ tf. t ., .º i - - I . -ç t - -f

1 i - - -,

L .L II, 1

. il.

Sti

;» i*p-~i I -Í-S ili- i (!:.; >!,

I d^ I il;j " "JH! H> 51-!-. - .

sd*1 ^ fi^ i?r- if! * r * "*

, f

- fitiduit.1: 1 .º" ifii-* r l» j^";" i ..-.t.1 " il-^iii »;,;,,- u^iic-if"- ll.i«,»t.- S -*:.-. l.

,,1 . T -v!S.., MM V r-,, j .. J_ l-,!, ^ tF,i . f rf.afin!,« E l * f !|i I !*, -

I i ii 1 s i tH,

-ÍN In t-, i, t,, \t "-^ li i M

\, ., t -i..º p. . vir «* i; *,, >iii- «i «.-!,i.. -

, r

I,-> ji.º f ., . > - 1

\r

pnr

iMii d d-

l, ib l»,|il..nr I .1 . I . * t f -^ .-i- - *. -

*jdUM II ivn . -; i -r i .;- s!, ii. »."

. I . I ^ I i > f .?,

ti.ilo 1.1 f d, II 1 « . -l" M- -l 1 -

r— II \

II f"; *, U» r%^>ii*.

at, Jti-|»i 1,uf-» iJ.(" tcitfii aUfirr-nriu do n-i-.u^.td". i [w>r *ir li»r.s-: P «pj.nid» f< nu

d»» Ã.

;i de Ari. €JJ." I

d*Tf«l» He h* dt« o;, .

VtgilT *«» tttiy O

lei.

. ..; «i»-» r. 1 M » si 1 1 = r -^ .- -

rrf.fr .- oh 1fW- . fil -* ii! -

. HJ-.ÍM 1 H" -i ter

,j,i.- -.-.i a-, ^ .-. IA. tll.ll.l, »

J iivr J;MJI-|" &u,, j, rr e i-i

n- <_ p='p' ii='ii' s='s' i='i' r.ik='r.ik' nut='nut' _-='_-'>

1 » ^ \

f -

_^ I

t

I i ri:

1 - t -vt-

e «i